[ HSC Timetable 2020 ] महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मार्फत 12 वी परीक्षाची वेळापत्रक जाहीर.

[ HSC Timetable २०२० ] महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मार्फत १२ वी [ HSC ] परीक्षाची वेळापत्रक जाहीर झालेली आहे. तरी उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरातीतून अधिक माहिती घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *