MPSC दिवाणी न्यायाधीश प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा २०२० प्रवेश पत्र

MPSC दिवाणी न्यायाधीश प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा २०२० प्रवेश पत्र MPSC दिवाणी न्यायाधीश प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा २०२० प्रवेश पत्र जाहीर झाले आहे तरी इच्छुक उमेदवारांनी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा.

Read More

प्रोबेशनरी ऑफिसर [ PO ] / मॅनेजमेंट ट्रेनी[ MT ] [ CRI PO/ MT- IX ] मुख्य परीक्षा गुणपत्रिक

प्रोबेशनरी ऑफिसर [ PO ] / मॅनेजमेंट ट्रेनी[ MT ] [ CRI PO/ MT- IX ] मुख्य परीक्षा गुणपत्रिक जाहीर झाले आहे तरी खाली दिलेल्या Link वर Click करून गुणपत्रिका पहावे .

Read More

[ IBPS SO ] IBPS मार्फत ११६३ स्पेशलीस्ट ऑफिसर भरती [ CRI SPL – IX ] पूर्व परीक्षा निकाल

[ IBPS SO ] IBPS मार्फत ११६३ स्पेशलीस्ट ऑफिसर भरती [ CRI SPL – IX ] चे पूर्व परीक्षा निकाल जाहीर झाले आहे निकाल पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा .

Read More

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी [ NET ] परीक्षाचे निकाल डिसेंबर 2019

[ UGC NET Result ] National eligibility Test Result राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी [ NET ] परीक्षाचे निकाल डिसेंबर 2019

Read More

[ maharashtra public Service Commission ] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब [ मुख्य ] परीक्षाचे निकाल २०१९

maharashtra public Service Commission मार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब [ मुख्य ] परीक्षाचे निकाल २०१९ जाहीर झाले आहे निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा .

Read More

[ MMDRA ] मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणी गैर कार्यकारी पद भरती चे निकाल जाहीर .

[ MMDRA ] मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणी गैर कार्यकारी पदसाठी घेतलेल्या भरती चे निकाल जाहीर केलेले आहे निकाल पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक Click करा .

Read More

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे उत्तरतालिका.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या एकूण २६६ जागासाठी घेतलेल्या परीक्षाचे उत्तरतालिका.

Read More