Indian Constitution, भारतीय साविधानाबद्दल काही विशेष माहिती.

Indian Constitution in Marathi PDF, भारतीय साविधानाबद्दल काही विशेष माहिती. { Indian Constitution } ,भारतीय साविधना बद्दल काही विशेष माहिती खाली वर्णविले आहे. 📘 26 नोव्हेंबर 1949 | संविधान दिवस भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी पार पडली 🔵 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले 🟠 भारतीय […]

Read More