NHM-RECRUITMENT

NHM Palghar Recruitment 2020 Apply for 41 Posts.

NHM Palghar Recruitment 2020, राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत पालघर मध्ये एकूण 41 जागांची भरती.

NHM Palghar Recruitment 2020, National Health Mission Palghar Recruitment 2020 Apply for 41 posts, राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत पालघर मध्ये एकूण 41 जागांची भरती हृदय रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन / वैद्यकीय अधिकारी, बाल रोग तज्ञ, मेडिकल ऑफिसर [ Pallative Care ] , मेडिकल ऑफिसर [ Dialysis ] , मेडिकल ऑफिसर [ NRC ], सांख्यिकी अन्वेषक [ IPHS ] , वैद्यकीय अधिकारी [ पुरुष ] , वैद्यकीय अधिकारी [ महिला ], आयुष मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स [ NBSU / IPHS Dialysis ] , डायलेसिस टेक्निशियन [ IPHS ] , रक्त साठवणूक तंत्रज्ञान [ IPHS ] , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ IPHS ], सिकल्सेल लॅब टेक्निशियन , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ RNTCP ] , R.K.M / सिकलसेल समन्वयक , औषध निर्माता , तालुका सनियंत्रण आणि मूल्यमापन अधिकारी या पदासाठी भरती होत आहे तरी इच्छुक उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरात वाचून अधिक माहिती घ्यावी आणि आपला अर्ज सादर करावा.

Post url : www.Naukrisarkari.co/ NHM Palghar Recruitment

एकुण जागा :- ४१ जागा

पदाचे नाव :- 1. हृदय रोग विशेषज्ञ

                       2. फिजिशियन / वैद्यकीय अधिकारी

                       3. बाल रोग तज्ञ

                       4. मेडिकल ऑफिसर [ Palliative Care ]

                       5. मेडिकल ऑफिसर [ Dialysis ]

                       6. मेडिकल ऑफिसर [ NRC ]

                       7. सांख्यिकी अन्वेषक [ IPHS ]

                       8. वैद्यकीय अधिकारी [ पुरुष ]

                       9. वैद्यकीय अधिकारी [ महिला ]

                       10. आयुष मेडिकल ऑफिसर

                       11. स्टाफ नर्स [ NBSU / IPHS Dialysis ]

                       12. डायलेसिस टेक्निशियन [ IPHS ]

                       13. रक्त साठवणूक तंत्रज्ञान [ IPHS ]

                       14. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ IPHS ]

                       15. सिकल्सेल लॅब टेक्निशियन

                       16. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ RNTCP ]

                       17. R.K.M / सिकलसेल समन्वयक

                       18. औषध निर्माता

                       19. तालुका सनियंत्रण आणि मूल्यमापन अधिकारी

शिक्षणिक पात्रता :- 1. हृदय रोग विशेषज्ञ साठी DM Cardiology

                       2. फिजिशियन / वैद्यकीय अधिकारी साठी MD Medicine / DNB

                       3. बाल रोग तज्ञ साठी MD [ Paed ] DCH / DNB 

                       4. मेडिकल ऑफिसर [ Palliative Care ] साठी MBBS

                       5. मेडिकल ऑफिसर [ Dialysis ] साठी MBBS

                       6. मेडिकल ऑफिसर [ NRC ] साठी MBBS

                       7. सांख्यिकी अन्वेषक [ IPHS ] साठी Graduation in Statistics or Mathematics , MS–CIT

                       8. वैद्यकीय अधिकारी [ पुरुष ] साठी MBBS OR BAMS

                       9. वैद्यकीय अधिकारी [ महिला ] साठी MBBS OR BAMS

                       10. आयुष मेडिकल ऑफिसर साठी BAMS-2 , BUMS-1

                       11. स्टाफ नर्स [ NBSU / IPHS Dialysis ] साठी GNM

                       12. डायलेसिस टेक्निशियन [ IPHS ] साठी 12th [ Science and Diploma or Certificate Course Dialysis Technology

                       13. रक्त साठवणूक तंत्रज्ञान [ IPHS ] साठी DMLT

                       14. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ IPHS ] साठी DMLT

                       15. सिकल्सेल लॅब टेक्निशियन साठी DMLT

                       16. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ RNTCP ] साठी DMLT

                       17. R.K.M / सिकलसेल समन्वयक साठी M.S.W / M.A [ सामाजिक विज्ञान ]

                       18. औषध निर्माता साठी B. Pharm , D.Pharm

                       19. तालुका सनियंत्रण आणि मूल्यमापन अधिकारी साठी Graduation in Statistics or Mathematics, MS-CIT

वयाची अट :- 1. हृदय रोग विशेषज्ञ साठी ४० वर्ष / सार्वजनिक शासकीय क्षेत्रातून निवृत्त झालेले ६२ वर्षपर्यंत

                       2. फिजिशियन / वैद्यकीय अधिकारी साठी ५० वर्ष / सार्वजनिक शासकीय क्षेत्रातून निवृत्त झालेले ६२ वर्षपर्यंत

                       3. बाल रोग तज्ञ साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       4. मेडिकल ऑफिसर [ Palliative Care ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       5. मेडिकल ऑफिसर [ Dialysis ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       6. मेडिकल ऑफिसर [ NRC ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       7. सांख्यिकी अन्वेषक [ IPHS ] साठी ४३ वर्ष

                       8. वैद्यकीय अधिकारी [ पुरुष ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       9. वैद्यकीय अधिकारी [ महिला ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       10. आयुष मेडिकल ऑफिसर साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       11. स्टाफ नर्स [ NBSU / IPHS Dialysis ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       12. डायलेसिस टेक्निशियन [ IPHS ]  साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       13. रक्त साठवणूक तंत्रज्ञान [ IPHS ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       14. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ IPHS ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       15. सिकल्सेल लॅब टेक्निशियन साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       16. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ [ RNTCP ] साठी खुला ३८ वर्ष व इतर जाती ४३ वर्ष

                       17. R.K.M / सिकलसेल समन्वयक साठी कमाल ४३ वर्ष

                       18. औषध निर्माता साठी कमाल ५९ वर्ष

                       19. तालुका सनियंत्रण आणि मूल्यमापन अधिकारी साठी कमाल ४३ वर्ष

Fee :- फी नाही

अर्ज सादर करण्याचा पत्ता :- cspalcovid19@gmail.com

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :- ८ मे २०२०

अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरात वाचून अधिक माहिती घ्यावी.

FAQs

How To Apply NHM Palghar Recruitment 2020

Take the print of Application form and fill them proper then Attach the essential Document then All the Document create in PDF Format then send all document Above Email Id.

Leave a Comment