police Bharati महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरती 2019 (मुदतवाढ)

police Bharati महाराष्ट्र राज्य  पोलिस भरती 2019 (मुदतवाढ) झाली आहे तरी इच्छुक उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरातीत अधिक माहिती घ्यावी . एकुण जागा :- 1847 जागा सुचना :- महिला उमेदवारांना राज्य पोलीस बलातील सशत्र पोलीस शिपाई पदाकरिता अर्ज करता येणार नाही . वयाची अठ :- पोलिस  शिपाई चालक 19 ते 28 वर्षे             सशस्त्र शिपाई  पोलि … Read more police Bharati महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरती 2019 (मुदतवाढ)

[DRDO] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था मध्ये मल्टी ठास्किंग स्टाफ पदासाठी एकूण 1817 जागाची भरती

[DRDO] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था मध्ये मल्टी ठास्किंग स्टाफ [ MTS ] पदासाठी एकूण 1817 जागासाठी Online अर्ज मागण्यात येत आहे. एकुण जागा :- 1817 जागा पदाचे नाव :- मल्टी ठास्किंग स्टाफ [ MTS ] शैक्षणिक पात्रता :- 10 वी उतीर्ण किंवा ITI वयाची अट :- 23 जानेवारी 2020 रोजी १८ वर्ष ते २५ … Read more [DRDO] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था मध्ये मल्टी ठास्किंग स्टाफ पदासाठी एकूण 1817 जागाची भरती

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016 हे दोन्ही आपणास PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016 हे दोन्ही आपणास PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे.

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2014

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2014 हे दोन्ही पण PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित , गट – ब पूर्व 2019 प्रश्न पत्रिका

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित , गट – ब पूर्व परीक्षा 2019 ची प्रश्न पत्रिका PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका 2018

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका 2018 हे PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे.

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५ हे दोन्ही पण आपणास खालील लिंक वर Click केल्यावर मिळेल .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५ हे दोन्ही पण आपणास खालील लिंक वर Click केल्यावर मिळेल .