SBI Recruitment 2021 Apply for 452 Posts { मुद्दतवाढ }

SBI Recruitment 2021, भारतीय स्टेट बँकेत एकून ४५२ जागांची भरती.

SBI Recruitment 2021, State Bank of India 2021 Apply Online  for 452 Posts. भारतीय स्टेट बँकेत एकून ४५२ जागांची भरती. Manager ( Marketing ), Deputy Manager ( Marketing ) Manager ( Credit Procedures ), Assistant Manager ( Systems ), Deputy Manager ( Systems ), IT Security Expert, Project Manager, Application Architect, Techical lead, Assistant Manager ( Security analyst ), Deputy Manager ( Security Analyst ) , Manager ( Network Security Specialist ), Manager ( Network routing and Switching Specialist ), Deputy Manager ( Internal Audit ), Engineer ( Fire ) या पदासाठी भरती होत आहे तरी इच्छुक उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरात वाचून अधिक माहिती घ्यावी आणि Online पद्धतीने अर्ज सादर करावा.

एकुण जागा :- 452 जागा

पदाचे नाव :-

 1. Manager ( Marketing )
 2. Deputy Manager ( Marketing )
 3. Manager ( Credit Procedures )
 4. Assistant Manager ( Systems )
 5. Deputy Manager ( Systems )
 6. IT Security Expert
 7. Project Manager
 8. Application Architect
 9. Techical lead
 10. Assistant Manager ( Security analyst )
 11. Deputy Manager ( Security Analyst )
 12. Manager ( Network Security Specialist )
 13. Manager ( Network routing and Switching Specialist )
 14. Deputy Manager ( Internal Audit )
 15. Engineer ( Fire )

शिक्षणिक पात्रता :-

 1. Manager ( Marketing ) साठी उमेदवार MBA / PGDM [ मार्केटिंग / फायनान्स  आणि ५ किंवा २ वर्ष अनुभव असावा.
 2. Deputy Manager ( Marketing ) साठी उमेदवार MBA / PGDM [ मार्केटिंग / फायनान्स  आणि ५ किंवा २ वर्ष अनुभव असावा.
 3. Manager ( Credit Procedures ) साठी उमेदवार MBA किंवा PGDM / PGDBA / CA / CFA / FRM आणि ६ वर्ष अनुभव असावा.
 4. Assistant Manager ( Systems ) साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 5. Deputy Manager ( Systems ) साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 6. IT Security Expert साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 7. Project Manager साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 8. Application Architect साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 9. Techical lead साठी उमेदवार कॉम्पुटर सायन्स IT / ECE इंजिनिअरिंग पदवी किंग MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [ कॉम्पुटर सायन्स ] आणि ५ / ८ वर्ष अनुभव असावा.
 10. Assistant Manager ( Security analyst ) साठी उमेदवार B.E / B.Tech [ कॉम्पुटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग / कॉम्पुटर सायन्स / IT /इलेक्ट्रोनिक्स आणि कम्युनिकेशन ] किंवा MCA / MSc [ कॉम्पुटर सायन्स] / MSCIT आणि ५ वर्ष अनुभव असावा.
 11. Deputy Manager ( Security Analyst ) साठी उमेदवार B.E / B.Tech [ कॉम्पुटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग / कॉम्पुटर सायन्स / IT /इलेक्ट्रोनिक्स आणि कम्युनिकेशन ] किंवा MCA / MSc [ कॉम्पुटर सायन्स] / MSCIT आणि ५ वर्ष अनुभव असावा.
 12. Manager ( Network Security Specialist ) साठी उमेदवार ६०% गुणासह पदव्युत्तर पदवी आणि ६ वर्ष अनुभव असावा.
 13. Manager ( Network routing and Switching Specialist ) साठी उमेदवार ६०% गुणासह पदव्युत्तर पदवी आणि ६ वर्ष अनुभव असावा.
 14. Deputy Manager ( Internal Audit ) साठी उमेदवार CA आणि १ वर्ष अनुभव असावा.
 15. Engineer ( Fire ) साठी उमेदवार BE फायर किंवा BE / B.Tech / B.Sc ( फायर ) आणि ५ वर्ष अनुभव असावा.

वयाची अट :- [ SC / ST : ५ वर्ष सुट , OBC: ३ वर्ष सुट ]

 1. Manager ( Marketing ) साठी उमेदवार ४० वर्षापर्यंत असावा.
 2. Deputy Manager ( Marketing ) साठी उमेदवार ३५ वर्षापर्यंत असावा.
 3. Manager ( Credit Procedures ) साठी उमेदवार २५ ते ३५ वर्षापर्यंत असावा.
 4. Assistant Manager ( Systems ) साठी उमेदवार ३० वर्षापर्यंत असावा.
 5. Deputy Manager ( Systems ) साठी उमेदवार ३३ वर्षापर्यंत असावा.
 6. IT Security Expert साठी उमेदवार ३८ वर्षापर्यंत असावा.
 7. Project Manager साठी उमेदवार ३८  वर्षापर्यंत असावा.
 8. Application Architect साठी उमेदवार ३८ वर्षापर्यंत असावा.
 9. Techical lead साठी उमेदवार ३८  वर्षापर्यंत असावा.
 10. Assistant Manager ( Security analyst ) साठी उमेदवार २८ वर्षापर्यंत असावा.
 11. Deputy Manager ( Security Analyst ) साठी उमेदवार ३३ वर्षापर्यंत असावा.
 12. Manager ( Network Security Specialist ) साठी उमेदवार ४५ वर्षापर्यंत असावा.
 13. Manager ( Network routing and Switching Specialist ) साठी उमेदवार ४५  वर्षापर्यंत असावा.
 14. Deputy Manager ( Internal Audit ) साठी उमेदवार २१ ते ३५  वर्षापर्यंत असावा.
 15. Engineer ( Fire ) साठी उमेदवार ४० वर्षापर्यंत असावा.

Fee :- General / OBC / EWS : 750/- , [ SC / ST / PWD : नाही ]

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :- ११ जानेवारी २०२१ २७ जानेवारी २०२१

अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी खाली दिलेल्या जाहिरात वाचावी.

SBI Recruitment

SBI Recruitment 2021 Apply for 452 Posts.

SBI Recruitment 2021, Recruitment of 452 posts in State Bank of India.

SBI Recruitment 2021, State Bank of India 2021 Apply Online for 452 Posts.

State Bank of India Recruitment of 452 Posts Manager (Marketing), Deputy Manager (Marketing) Manager (Credit Procedures), Assistant Manager (Systems), Deputy Manager (Systems), IT Security Expert, Project Manager, Application Architect, Technical Lead, Assistant Manager (Security analyst), Deputy Manager (Security Analyst), Manager (Network Security Specialist), Manager (Network routing and Switching Specialist), Deputy Manager (Internal Audit), Engineer (Fire) are being recruited. Read more and submit online application

Total seats: – 452 seats

Position Name: –

 • Manager (Marketing)
 • Deputy Manager (Marketing)
 • Manager (Credit Procedures)
 • Assistant Manager (Systems)
 • Deputy Manager (Systems)
 • IT Security Expert
 • Project Manager
 • Application Architect
 • Techical lead
 • Assistant Manager (Security analyst)
 • Deputy Manager (Security Analyst)
 • Manager (Network Security Specialist)
 • Manager (Network routing and Switching Specialist)
 • Deputy Manager (Internal Audit)
 • Engineer (Fire)
  Educational Qualification: –
 • Candidate for Manager (Marketing) should have MBA / PGDM [Marketing / Finance and 5 or 2 years experience.
 • Candidate for Deputy Manager (Marketing) should have MBA / PGDM [Marketing / Finance and 5 or 2 years experience.
 • Candidate for Manager (Credit Procedures) should have MBA or PGDM / PGDBA / CA / CFA / FRM and 6 years experience.
 • Candidates for Assistant Manager (Systems) should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidate for Deputy Manager (Systems) should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidates for IT Security Expert should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidate for Project Manager should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidate for Application Architect should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidates for Technical Lead should have Computer Science IT / ECE Engineering Degree King MCA / M.Sc (IT), / M.Sc [Computer Science] and 5/8 years experience.
 • Candidate for Assistant Manager (Security analyst) should have B.E / B.Tech [Computer Science and Engineering / Computer Science / IT / Electronics and Communication] or MCA / MSc [Computer Science] / MSCIT and 5 years experience.
 • Candidate for Deputy Manager (Security Analyst) should have B.E / B.Tech [Computer Science and Engineering / Computer Science / IT / Electronics and Communication] or MCA / MSc [Computer Science] / MSCIT and 5 years experience.
 • Candidate for Manager (Network Security Specialist) should have post graduate degree with 60% marks and 6 years experience.
 • Candidate for Manager (Network routing and Switching Specialist) should have post graduate degree with 60% marks and 6 years experience.
 • Candidate for Deputy Manager (Internal Audit) should have CA and 1 year experience.
 • Candidate for Engineer (Fire) should have BE Fire or BE / B.Tech / B.Sc (Fire) and 5 years experience.

Age condition : – [SC / ST: 5 years exemption, OBC: 3 years exemption]

 1. Candidate for Manager (Marketing) should be up to 40 years.
 2. Candidate for Deputy Manager (Marketing) should be up to 35 years.
 3. Candidate for Manager (Credit Procedures) should be between 25 to 35 years.
 4. Candidate for Assistant Manager (Systems) should be up to 30 years.
 5. Candidate for Deputy Manager (Systems) should be up to 33 years.
 6. Candidate for IT Security Expert should be up to 38 years.
 7. Candidate for Project Manager should be up to 38 years.
 8. Candidate for Application Architect should be up to 38 years.
 9. Candidate for technical lead should be up to 38 years.
 10. Candidate for Assistant Manager (Security analyst) should be up to 28 years.
 11. Candidate for Deputy Manager (Security Analyst) should be up to 33 years.
 12. Candidate for Manager (Network Security Specialist) should be up to 45 years.
 13. Candidate for Manager (Network routing and Switching Specialist) should be up to 45 years.
 14. Candidate for Deputy Manager (Internal Audit) should be between 21 to 35 years.
 15. Candidate for Engineer (Fire) should be up to 40 years.

Fee : – General / OBC / EWS: 750 / -, [SC / ST / PWD: No]

Last date to apply : – 11 January 2021 27 January 2021

Candidates should read the advertisement given below for more information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *